Optie

 PHP Form Posted by admin on  Mon, Feb 28th, 2022 @ 9:51:33 PM  260  0    

 

De optie

De ondergetekende opdrachtgever(s)

Naam:

Adres:

Telefoonnumer:

Identiteitskaartnummer:

Rijksregisternummer:

 

Naam:

Adres:

Telefoonnumer:

Identiteitskaartnummer:

Rijksregisternummer:

 

Belo(oft)(ven) bij deze een optie te verlenen aan de optienemer
voor het onroerend goed gelegen te:

 

Adres:

Kadastrale gegevens:

 

Aan de ondergetekende optienemers:

Naam:

Adres:

Telefoonnumer:

Identiteitskaartnummer:

Rijksregisternummer:

 

Naam:

Adres:

Telefoonnumer:

Identiteitskaartnummer:

Rijksregisternummer:

 

Algemene voorwaarden

1. Deze aankoopoptie blijft onherroepelijk geldig voor een termijn van 5 (vijf) dagen te rekenen vanaf de datum van ondertekening. Indien de aankoopoptie niet gelicht wordt, vervalt deze automatisch en van rechtswege % dagen na datum van ondertekening.

2. Indien de kandidaat-koper deze optie wenst te lichten, dient hij binnen de 5 dagen na ondertekening vande koopoptie, deze ondertekend terug te sturen naar de optiegever per aangetekend schrijven met ontvangstkaart.

3. In geval van aanvaarding, zal na 5 dagen overgegaan worden tot de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst tussen koper en verkoper.

4. In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing,

 

Handtekeningen kandidaat-kopers

Met vermelding “Gelezen en goedgekeurd”

Plaats:

Datum:

 

 

 

——————–

Handtekeningen optiegevers

Met vermelding “Gelezen en goedgekeurd”

Plaats:

Datum:

 

 

 

——————–

 

 

 

 

What is MDB?

MDB is world's most popular Material Design framework for building responsive, mobile-first websites and apps.

MDB - trusted by 400 000 + developers & designers

MDB free download