Mandaat

 PHP Form Posted by admin on  Mon, Feb 28th, 2022 @ 9:44:18 PM  266  0    

 

Het mandaat plaatsbeschrijving verkoop

KOPER(S)(naam, adres + telefoonnummer)

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Postcode:

Tel:

GSM:

E-mail:

BTW nr:

 

Hierna genoemd de koper

 

I VERKOPER (naam, adres + telefoonnummer)

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Postcode:

Tel:

GSM:

Ee-mail:

BTW nr:

 

Hierna genoemd de verkoper

 

II VERKOPER (naam, adres + telefoonnummer)

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Postcode:

Tel:

GSM:

E-mail:

BTW nr:

 

Hierna genoemd de verkoper

 

De koper en verkopers mandateren hiermee —————————————- vastgoedexpert handelend onder de naam —————————————-, met kantoor te —————————————-, om op kosten van de KOPER(S) over te gaan tot plaatsbeschrijving bij verkoop.

Huidige overeenkomst komt tot stand onder opschortende voorwaarde van betaling door de opdrachtgever van de prijs van de plaatsbeschrijving.

Na betaling van de kosten zal de afgewerkte plaatsbeschrijving worden verzonden via mail aan alle partijen en in zoveel exemplaren als er opdrachtgevers zijn via post, binnen de 5 werkdagen.

 

Kosten plaatsbeschrijving:

0,1% (excl. 21% BTW) van de aankoopprijs van het onroerend goed.

Alle kosten zijn inbegrepen: verplaatsingskosten, opmaak plaatsbeschrijving ter plaatse.

Volledig uitgewerkte plaatsbeschrijving met foto’s.

 

Voorwerp van verkoop:

Adres:

Woonplaats:

Postcode:

Datum verkoopovereenkomst: ——/——/——

Vermoedelijke datum notariele akte: ——/——/——

 

Het pand is:

Leegstaand: ja / neen

Wordt bewoond door huurder: ja / neen

Zo ja:

Naam huurder:

Datum huurovereenkomst: ——/——/——

Tel huurder:

 

Opgemaakt en ondertekend op ——/——/——, te ——————————

 

Eigenhandig geschreven “gelezen en goedgekeurd”

 

De KOPER(S)

 

 

——————–

De VERKOPER(S)

 

 

——————–

What is MDB?

MDB is world's most popular Material Design framework for building responsive, mobile-first websites and apps.

MDB - trusted by 400 000 + developers & designers

MDB free download