Vroegtijdig Uw huurcontract opzeggen modaliteiten en schadevergoeding

Posted by admin on  Sun, Dec 8th, 2019 @ 6:35:07 PM  31  0    
Vroegtijdig Uw huurcontract opzeggen modaliteiten en schadevergoeding

Huren

Vooraf

Standaard bedraagt de huurovereenkomst 9 jaar. Hierop zijn 3 uitzonderingen.
Uitzondering 1: Huurcontract van korte duur.
Uitzondering 2 Huurcontract > 9 jaar.
Uitzondering 3: Huurcontract voor het leven.

Standaard huurcontract met een duur van 9 jaar

Na 9 jaar zegt één van de partijen op voor de vervaldag. De in aanmerking te nemen opzegperiode is 6 maanden voor de verhuurder. 3 maanden voor de verhuurder. Zonder opzeg wordt dit contract telkens verlengd voor een duur van 3 jaar.

Vroegtijdige opzeg van een huurcontract door de huurder

Dit mag op elk moment met een opzegtermijn van 3 maanden. de huurder moet nooit een reden opgeven.

Als de opzeg gebeurt tijdens de eerste 3 jaar van bewoning moet de huurder een schadevergoeding betalen aan de verhuurder. Die bedraagt:
– 3 maanden huur als de opzeg gebeurt tijdens het 1ste jaar van bewoning
– 2 ” ” ” ” ” ” ” ” 2de ” ” ”
– 1 maand ” ” ” ” ” ” ” 1ste ” ” ”

De huurovereenkiomst eindigt dan op het einde van de opzegtermijn.

De vergoeding is te betalen op het einde van de opzegtermijn van 3 maanden.

Dezelfde regeling geldt voor huurcontracten met een duur langer dan 9 jaar en het huurcontract voor het leven.

Het niet-geregistreerd huurcontract

Al het bovenvermelde geldt slechts in geval het huurcontract geregistreerd is. Als het niet geregistreerd is kan de huurder zijn huurcontract beëindigen wanneer hij wil zonder schadevergoeding te moeten betalen.

Er is geen opzegtermijn maar de huurder moet de verhuurder op de hoogte brengen van de opzegging die ingaat op de 1ste van de maand volgend op de maand waarin hij opzegt.

Vroegtijdige beëindiging van een een huurcontract van korte duur

De iopzegtermijn is eveneens 3 maanden en de schadevergoeding is:
1,5 maand huur indien de opzeg gebeurt in het 1ste jaar van bewoning
1.0 maand huur ” ” ” ” ” ” 2de jaar ” ”
0,5 maand huur ” ” ” ” ” ” 3de jaar ” ”

De huurovereenkomst eindigt als de opzegtermijn is verstreken

De vergoeding is te betalen op het einde van de overeenkomst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What is MDB?

MDB is world's most popular Material Design framework for building responsive, mobile-first websites and apps.

MDB - trusted by 400 000 + developers & designers

MDB free download