Stap 6 – Ondertekening van de notariële akte

Posted by admin on  Thu, May 28th, 2020 @ 4:12:25 PM  58  0    
Stap 6 – Ondertekening van de notariële akte

Coaching Kopen

Je coach heeft op voorhand een voorontwerp van de notariële akte gekregen dat ze samen met jou grondig zal doornemen. Nu kun je uitleg vragen over alle vaktermen die erin voorkomen. Vooral aan de afspraken de speciale afspraken tussen koper en verkoper zal extra aandacht besteed worden. De akte moet die zeker vermelden en als er nog fouten in voorkomen kunnen die nu nog aangepast worden.

De dag van de ondertekening zelf

Voorafgaand aan het het bezoek aan de notaris gebeurt een controle van de plaatsbeschrijving. Als alles goed gaat is de woning nu weldra van jou en op het moment van ondertekening koop je ze in de toestand waarin ze op dat moment verkeert na maanden van leegstand of bevolking door huurders. Nu is de kans ook het grootst dat alle partijen aanwezig zijn namelijk:
– de koper
– de verkoper eventueel vergezeld van zijn vastgoedmakelaar
– de expert die de plaatsbeschrijving gedaan heeft als dat niet de vastgoedcoach was.

Wat moet er gecontroleerd worden?

1. Opnemen van de meterstanden

De meterstanden van gas, electriciteit en water worden opgenomen en op een voorgedrukt document (document meterstanden) genoteerd. Alle partijen ondertekenen en elke partij krijgt een ondertekend exemplaar. Ook het aantal liters dat de mazouttank nog bevat wordt genoteerd en er wordt afgerekend.

2. Overlopen van de plaatsbeschrijving

Alles wordt nagerekend met alle partijen. Alle gebreken worden genoteerd. Het doel is een document (doc) op te stellen met alles wat hersteld dient te worden + een raming van de kosten om voor te leggen aan de notaris.

Alle vuilnis moet verwijderd worden. Onderwerp de tuin aan een grondige controle en ook binnenshuis alle kasten en schuiven naar achtergebleven materiaal.

Ramen en deuren moeten geopend worden. Laat de expert die de plaatsbeschrijving gedaan heeft dit verder afwerken. Als de vastgoedcoach de plaatsbeschrijving opgemaakt heeft doet hij of zij dat zelf.

3. Het kostenplaatje

De expert of vastgoedcoach maakt ter plaatse het kostenplaatje op. De nieuwe eigenaar laat de herstellingen uitvoeren en zal de facturen voorleggen aan de verkoper of huurder.

Bij de notaris

De koper gaat eerst binnen. De hypothecaire lening en bijbehorende akte worden doorgenomen. Zonder geld gaat de verkoop uiteraard niet door.

Daarna komt de verkopende partij binnen eventueel vergezeld door de vastgoedmakelaar. De akte wordt voorgelezen en gehandtekend door alle partijen. Overdracht van de sleutels.

Dan maakt de vastgoedcoach melding van de kosten (resultaat plaatsbeschrijving na controle).

Na enkele weken ontvangt de kant de akte met stempel als bewijs van overschrijving.

Toelichting: wat is een notariële akte en wat is haar functie?

Een authentiek akte bestaat onder een welbepaalde vorm en en wordt opgemaakt door een openbaar ambtenaar zoals:
– Een gerechtsdeurwaarder
– Een burgemeester
– Of door een notaris en dan is het een notariële akte.

Er zijn tal van akten:
– Huwelijkscontracten
– Schenkingsakten
– Afspraken tussen partijen onderling of tussen partners. In het eerste geval kan het gaan over een lening die ze elkaar toestaan. Bij partners kan het gaan over onderhoudsgeld van de kinderen.
– Kopen of verkopen van een woning.

Wat in een notariële akte staat geldt als bewijs. Dat kan niet betwist worden door de rechtbank. Dit is tegengesteld aan de gewone overeenkomst. De akte geeft bescherming. Ze heeft uitvoerbare kracht. Met de afspraken in die akte kun je rechtstreeks naar een deurwaarder gaan om ze te laten afdwingen.

Een compromis is een overeenkomst louter tussen partijen.

Als alles is overgeschreven naar de registers van overheid (in geval van kopen of verkopen van een woning: het kadaster) wordt alles ook officieel voor de buitenwereld Deze overschrijving kan enkel via de notariële akte.

Vanaf dat moment ben je ook beschermd tegen schuldeisers van de verkoper die beslag zouden willen leggen op de woning of tegen een andere persoon die ook beweert te hebben gekocht.

Het compromis mag echter niet overgeslagen worden. Het bevat de afspraak tussen de partijen. Het is de basis voor de notariële verkoopakte.

Aangeraden is om eerst te laten controleren door de notaris.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What is MDB?

MDB is world's most popular Material Design framework for building responsive, mobile-first websites and apps.

MDB - trusted by 400 000 + developers & designers

MDB free download