Stap 5 – De onderhandse verkoopovereenkomst

Posted by admin on  Sat, Jun 27th, 2020 @ 4:11:57 PM  62  0    
Stap 5 – De onderhandse verkoopovereenkomst

Coaching Kopen

De vastgoedcoach kijkt de onderhandse verkoopovereenkomst na op duidelijkheid en volledigheid. Zo vermijden we discussie achteraf. We geven dit mee in tweevoud aan de klant. Als de notaris ze ontvangen heeft volgt een wachttijd van 6 weken à 4 maanden.

Voorschot

Vooraleer de onderhandse verkooppovereenkomst naar de notaris tez sturen vragen we de klant ook om een voorschot. Normaal gezien is dit 10%. Maar we houden het zo laag mogelijk en brengenhet op 5% zodat U nog een tijdje intresten kunt genieten. Het geld komt immers op een geblokkeerde derdenrekenrekening bij de notaris of bij de makelaar.

Voordeel van een schatting

Hoewel bij berkkoop een schatting niet verplichtkan ze haar nut bewijzen. want er kunnen zaken stukgaan. of de huidige bewoner kan waardevolle zaken meenemen waarvan je dacht dat ze in je aankopp vervat zaten. Zo een schatting wordt tegensprekelijk opgesteld. Alle partijen nemen er aan deel.In plaats daarvan kan de expert die de plaatsbeschrijving doet ook met een mandaat werken. Alle partijen ondertekenen en ontvangen na de schatting een dubbel dat ze 15 dagen lang kunnen inkijken om opmerkingen te fomuleren.

De plaatsbeschrijving zlef

Behalve een beschrijving van wat aanwezig is in de woning en tot de verkoop behoort bevat ze ook een gewijzigde clauzule

I.p.v. “De koper zal het goed …é

–> “………………”

Regelen verhuis

Je kan nu gebruik maken van de service van de vastgoedcoach om je verhuis te regen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What is MDB?

MDB is world's most popular Material Design framework for building responsive, mobile-first websites and apps.

MDB - trusted by 400 000 + developers & designers

MDB free download