Stap 1 – Het oriëntatiegesprek

Posted by admin on  Thu, Oct 7th, 2021 @ 5:53:46 PM  103  0    
Stap 1 – Het oriëntatiegesprek

Coaching Kopen

Het oriëntatiegesprek houdt zowel een eerste kennismaking in als een interview over jouw wensen als klant betreffende jouw nieuwe koopwoning. Het doel is een contract af te sluiten waardoor de vastgoedcoach zich verbindt binnen x aantal maanden U, zijn/haar klant zijn droomwoning te presenteren en hem verder begeleiden tot de notariële akte en zelfs daarna. De vastgoedcoach kan hiervoor een bezoek bij de klant aan huis inplannen. Of de klant kan zich naar het kantoor van de vastgoedcoach begeven. Een andere mogelijkheid is een chatsessie op skype ter vervanging van dit fysische bezoek. Zo’n sessie heeft eveneens het afsluiten van bovenvermeld contract tot doel.

Voorstelling als vastgoedcoach.

De voorstelling als vastgoedcoach gebeurt door middel van een powerpoint die de klant kan bekijken en een cv.

Aanmaken van een fiche met klantgegevens

Van bij het eerste contact met onze klant maken wij een fiche aan met zijn persoonlijke gegevens en informatie over de woning die hij zoekt. Nu blijkt het nut van een bezoek van de vastgoedcoach aan huis van de klant. Zo ziet hij hoe de klant nu woont, wat zijn stijl is, zijn gezin, plus- en minpunten aan de huidige woning, waarom hij er weg wil, kortom hij heeft onmiddellijk een betere band met de klant.

Deze fiche houden we gedurende de loop van het proces bij tot de in ontvangstname van de sleutels en nog verder. Tot heel de verhuis geregeld is ingeval dit in het contract staat.

Het vraaggesprek kan beginnen met te vragen hoe de klant zijn huidige buurt ervaart. Wat hij er positief aan vindt en zo wil houden. Wat hij minder aangenaam vindt en hoe hij dat in zijn nieuwe buurt wil veranderen.

Wat en waar wil de klant kopen?

Wat voor type woning zoekt hij : een villa, een huis in de rij, een appartement …
Wil hij open of gesloten bebouwing? In welke regio wil hij wonen? waar wil hij zeker niet wonen? Hoeveel kamers heeft hij nodig? Moet er een school in de buurt zijn enzovoort.

Huidige situatie

Huurder of koper, in beide gevallen zijn er wettelijke verplichtingen waaraan moet voldaan worden om de oude woning te kunnen verlaten en te verhuizen naar de nieuwe.

Indien de huidige situatie die van huurder is:
– Hoe oud is het huurcontract?
– Wat zijn de opzegmodaliteiten?
– Valt er schadevergoeding te betalen wegens vroegtijdige opzeg?

Indien de klant een nieuwe woning wil kopen:
– Wat is dan de reden dat hij uit de oude weg wil?
– Kan de klant een overbruggingskrediet krijgen?

Wees er zeker van dat de klant wel wil kopen. Hieronder nog even kort de voor- en nadelen aan van huren/kopen.

#

Een eigen woning

Een huurwoning

Woonzekerheid Ja Neen
Opbouwen van vermogen Ja Neen
Hypotheeklasten Lager dan huurlasten Hoger dan hypotheeklasten
Verbouwen Naar goeddunken Beperkingen opgelegd dr huisbaas Veranderingen worden contractueel eigendom van de huisbaas
Woning verkopen vs huur opzeggen Lastig Gemakkelijk
Woonlasten Hoog
– verzekeringen
– KI
– onderhoudskosten
Lager
Snelheid om van woning te veranderen Traag
vb. enkele maanden
Snel

Financieel

Daarna kan de vastgoedcoach het over de financiële kant hebben. Als blijkt dat het project dat de klant voor ogen heeft financieel niet haalbaar zal hij zijn wensen moeten bijpassen.

Aankoop kosten

Als een huis op een vastgoed website of in de krant te koop staat gaat het over de nettoprijs. Om de totale prijs te weten moet je er de aankoopkosten nog bijtellen. In de praktijk kunnen die oplopen tot 20% van de aankoopprijs. De verdeling is als volgt:

Voor de aankoop

  • Registratierechten*
  • Ereloon van de notaris**

Voor de hypotheekvestiging

  • Registratierechten
  • Kosten van het hypotheekkantoor
  • Ereloon van de notaris

Diverse kosten

  • Commissieloon vastgoedcoach
  • Eventuele renovatiekosten
  • Verhuiskosten

* en ** vormen samen wat men noemt de “aktekosten”. Je kan die preciezer berekenen met de notaristool op notaris.be

Via de notaris van de klant kan de vastgoedcoach te weten komen op welke verminderingen de klant recht heeft.

Belangrijk ook bij de aankoop van een eigen woning is het bedrag van de eigen inbreng. Die moet ongeveer de kosten kunnen dekken. Ook de bank zal toegeven aan een lening in verhouding met de eigen inbreng. Belangrijke criteria betreffende de eigen inbreng zijn:
– Het bedrag van de spaarpot
– Deel van de spaarpot die de klant wenst te investeren in de aankoop van zijn woning.
– Tijdstip waarop de spaarpot beschikbaar is.

Inkomsten, schulden en looptijd krediet krijgen een officieel karakter als de bank ernaar gevraagd heeft en de klant hierop gebaseerd zijn lening gekregen heeft. Van zodra een klant weet hoeveel hij kan lenen kan je echt zeker spelen.

Extra diensten

Tenslotte kan de vastgoedcoach zijn klant ook vragen of hij zich laat begeleiden bij zijn verhuis. Dit houdt meer in dan de fysieke verhuis van de inboedel naar de nieuwe woning. Voor een volledige verhuis dienen o.a. ook volgende formaliteiten vervuld te worden:
– Keuze van een energieleverancier
– Plaatsbeschrijving
– Verzekering
– Verhuis
– Adreswijziging
– Opzeg huur

Ondertekening van het contract

Je rondt de vragenlijst af met een afspraak over de commissie, laat ondertekenen en ondertekent zelf en print af.

Naar het formulier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What is MDB?

MDB is world's most popular Material Design framework for building responsive, mobile-first websites and apps.

MDB - trusted by 400 000 + developers & designers

MDB free download