Onroerend erfgoed

Posted by admin on  Fri, Nov 29th, 2019 @ 10:57:35 AM  35  0    
Onroerend erfgoed

Onroerend erfgoed

Wit U een huis kopen dat 100 jaar oud is

https://www.onroerenderfgoed.be/het-goed-beschermd

Startend vanuit een voorbeeld

Kasteel "Vroenhoven" in Kortenaken

Kasteel “Vroenhoven” in Kortenaken zoals opgenomen op immoweb.be

Het kasteel “Vroenhoven” in Kortenaken is onroerend erfgoed en staat sinds 20 november 2018 te koop voor € 3.900.000.https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/134193

https://cbsearch.site/search?q=kasteel%20%E2%80%9CVroenhoven%E2%80%9D%20in%20Kortenaken&ac=4989021501

Je wil dit kasteel kopen

https://www.onroerenderfgoed.be/ik-wil-kopen
Het statuut van het erfgoed bepaalt welke rechten en plichten je hebt als eigenaar, beheerder of lokaal bestuur, maar ook welke financiële ondersteuning je kan aanvragen voor onderhoud, restauratie of herbestemming van het erfgoed.

Op Vlaams niveau:
– Geïnventariseerd onroerend erfgoed –> geen gevolgen
– Vastgesteld onroerend erfgoed –> gevolgen maar minder streng als voor 3.
– Beschermd onroerend erfgoed –> 4 vormen van bescherming
https://www.onroerenderfgoed.be/definities

Opzoeken van het erfgoedstatuut

https://www.onroerenderfgoed.be/het-erfgoedstatuut-opzoeken
De Inventaris van het Onroerend Erfgoed bestaat uit twee grote datasets:

de erfgoedobjecten zoeken via https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/zoeken
de aanduidingsobjecten opzoeken via https://besluiten.onroerenderfgoed.be/

Sommigen steden, gemeenten en zelfs provincies bieden bovendien financiële ondersteuning aan eigenaars en beheerders voor het behoud en beheer van waardevol niet-beschermd erfgoed. Voor meer informatie hierover neem je contact op met je gemeente of stad.

Er zijn geen besluiten aangaande Vroenhoven. Neem een ander voorbeeld: het kasteel van Ingelmunster (momenteel niet te koop)
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten?tekst=Kasteel%20Ingelmunster
Beschermd cultuurhistorisch landschap van 20-06-1947 tot heden
https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/190
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/12368
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/25545

Juridische gevolgen

Actief en passief behoud
Vergunnings- of toelatingsplicht
Verbod op sloop of vernietiging
Informatieplicht
Meldingsplicht

Financiële ondersteuning

https://www.onroerenderfgoed.be/ik-wil-financiele-ondersteuning-krijgen
https://www.onroerenderfgoed.be/verlaging-verkooprecht-en-schenkbelasting

Publicaties

https://www.vlaanderen.be/publicaties/beschermde-monumenten-in-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/publicaties/beschermde-archeologische-sites-in-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/publicaties/beschermde-stads-en-dorpsgezichten-in-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/publicaties/beschermde-cultuurhistorische-landschappen-in-vlaanderen
https://geo.onroerenderfgoed.be/#zoom=9&lat=6639473.15&lon=462444.02
https://www.finimmoweb.be/
Agentschap onroerend erfgoed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What is MDB?

MDB is world's most popular Material Design framework for building responsive, mobile-first websites and apps.

MDB - trusted by 400 000 + developers & designers

MDB free download