Wat is een woning die conform is?

Posted by admin on  Thu, Dec 5th, 2019 @ 8:08:26 AM  38  0    
Wat is een woning die conform is?

Huren

De Vlaamse huurwet voorziet een lijstje van kenmerken waaraan een woning minimaal moet voldoen om te mogen verhuurd worden. Hierop moet U letten als U een woning gaat huren maar ook als U een woning koopt die U misschien later zult verhuren.

Deze minimale vereisten hebben betrekking op de functies van de woning, structuur en stabiliteit, vochtigheid, verlichting en verluchting, uitrusting, toegankelijkheid, verkeer binnen de woning.

Samen met het informatieblad behoort deze info tot de verplichte bijlage bij elk huurcontract. Deze info staat beschreven in ht KB van 8/7/1997

Bepaling

Met woning bedoelt de huurwet een verhuurd gebouwd onroerend goed of een gedeelte ervan dat bestemd is als hoofdverblijfplaats van de huurder. In deze context is een woonvertrek een gedeelte van een woning bestemd als keuken, woon- of slaapplaats.

Functie van de vertrekken

Geen woonvertrekken zijn: voor- en inkomhallen, gang, toiletten, badkamers, wasruimten, bergplaatsen, niet voor bewoning ingerichte kelders, zolders, bijgebouwen, garages, lokalen voor beroepsbezigheden.

De oppervlakte en het volume van woning moeten ruim genoeg zijn om er te koken, wonen en slapen. Per woning is één vertrek verplicht bestemd als woon- of slaapkamer.

In een gebouw dat meerdere woningen bevat mogen één tot meer gemeenschappelijke vertrekken gebruikt worden voor andere doeleinden dan wonen en slapen.

Stabiliteit, zwammen en parasieten

Het onroerend goed, voornamelijk de fundering, de vloeren en het timmerwerk, mag geen structuur en stabiliteitsfouten hebben of andere gebreken vertonen zoals scheuren, breuken, zware slijtage. Of zwammen en parasieten die een gevaar zijn voor de veiligheid of gezondheid van de bewoners.

Vochtigheid

Er mag geen vochtinfiltratie komen van het dak, de dakgoten, de muren en het buitenschrijnwerk. Ook geen opstijgend vocht via de muren of vloeren dat de gezondheid in het gedrang brengt.

Verlichting en verluchting

Minstens de helft van de woonvertrekken die dienst doen als woon of slaapkamer moet een natuurlijke lichtbron hebben. Die lichtbron (een venster) is minimaal 1/12 van de oppervlakte van de vloer. Voor de ondergrondse of kelderverdieping wordt bij het berekenen van de oppervlakte van het venster geen rekening gehouden met het gedeelte onder de grond.

Woonvertrekken en sanitaire vertrekken (badkamer, douche, toilet) die geen te openen raam bevatten hebben verluchting via een opening, verluchtingskoker of -rooster met oppervlakte minimum 0.1 % van de vloer.

Een warmwaterinstallatie of ander verwarmingssysteem met productie van verbrande gassen moet voorzien zijn van een functionerend afvoersysteem uitgevend op de open lucht.

Minimale voorzieningen van de woning

  • 1 punt per woning waar drinkbaar water kan getapt worden. Als er verschillende woningen met gemeenschappelijke delen aanwezig zijn in het gebouw volstaat een gemeenschappelijk tappunt in de gemeenschappelijke delen.
  • Gootsteen met reukafsnijder aangesloten op een functionerend afvoersysteem.
  • Eigen toilet in of aansluitend bij het gebouw en voortdurend bruikbaar. Indien er verschillende woningen zijn in het gebouw dan mag een toilet gemeenschappelijk zijn op voorwaarde dat die woningen op aaneensluitende woonverdiepingen liggen en hun aantal niet meer dan vijf bedraagt. Ook moet het toilet dan via de gemeenschappelijke delen toegankelijk zijn.
  • Elektrische installatie gekeurd door een erkende keuringsinstelling wanneer de geldende regeling het vereist of één die geen risico inhoudt bij normaal gebruik. Mogelijk tot kunstmatige verlichting per woonvertrek of contactpunt voor stroomafname.
  • De woning moet voldoende te verwarmen zijn zonder dat dit risico’s meebrengt bij normaal gebruik. Of de mogelijkheid hebben tot plaatsen van verwarmingstoestellen.
  • Permanente toegang tot de smeltveiligheden van de woning.
  • Indien een gasinstallatie aanwezig moet die goedgekeurd zijn door een erkende keuringsinstelling wanneer de regelgeving dit vereist. Of die geen gevaar oplevert bij normaal gebruik.

 

Toegankelijkheid van de woning, veiligheid van de trappen, ontruimingsmogelijkheid, veiligheid vensters op verdiepingen

De woning is toegankelijk via de openbare weg, of via een gemeenschappelijke toegang of via een vertrek dat door een bewoner gebruikt wordt voor beroepsdoeleinden. Deze toegang moet kunnen afgesloten worden zodat alleen bewoners binnen kunnen.

De trappen naar de woonvertrekken moeten vast zijn, zonder risico bij normaal gebruik en gemakkelijk bereikbaar.

De constructie van trappen en woonvertrekken moeten een snelle ontruiming mogelijk maken.

Vensters op verdiepingen op minder dan 50 cm van de grond moeten voorzien zijn van een vaststaande leuning.

Uitvoering van dit besluit

De Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What is MDB?

MDB is world's most popular Material Design framework for building responsive, mobile-first websites and apps.

MDB - trusted by 400 000 + developers & designers

MDB free download